05-600 Grójec ul. Fabryczna 3
tel : +48 48 664-30-26 lub 27
fax: +48 48 664-30 -28
Działalność


Ch. S.P. Technochemia jest producentem i dystrybutorem wyrobów medycznych. Swoją działalność wytwórczą firma Technochemia prowadzi w warunkach certyfikowanego Systemu Zarządzania Jakością według wymagań EN ISO 13485: 2016, z zastosowaniem zasad Dobrej Praktyki Wytwarzania ze zwróceniem szczególnej uwagi na zachowanie obowiązujących wymagań sanitarno- higienicznych.

Obok działalności wytwórczej, wykorzystując swoje długoletnie doświadczenie firma prowadzi również działalność usługową (w ramach umów kontraktowych) w zakresie montażu, konfekcjonowania i pakowania wyrobów medycznych na zlecenie wielu kontrahentów.

W ramach certyfikowanego Systemu Jakości funkcjonuje Laboratorium Kontroli Jakości wyposażone w sprzęt kontrolno- pomiarowy , które świadczy usługi w zakresie badań wyrobów medycznych na zgodność z wymaganiami norm zharmonizowanych oraz European Pharmacopeia.
 
© by TUPTUS 2005